VB45 Extreme Cleaner

A indsugning – Benzinmotor
Ved forhøjet tomgang sprayes indholdet fra flasken lidt efter lidt ind i manifoldet efter luftmassemåleren. Brug den røde slange fra applikatoren. (købes separat) anvendes kun hvor gasspjæld er utilgængelige

B Indsugning – Dieselmotor
Benyt den gennemsigtige slange og regulator fra det separate medkøbte applikator kit og spray indholdet via slangen direkte ind i manifoldet efter luftmassemåleren mens bilen kører på vejen. Derved opnås det klart bedste resultat med belastning på motoren.

C Koks omkring dyser (ude fra)
Spray indholdet på aflejringerne omkring dyserne. Giv det tid til af blødgøre. Fjern de blødgjorte aflejringer. Gentages indtil alle aflejringer er fjernet.

D EGR Ventil
Ved slukket motor, benyttes den røde slange fra det separate medkøbte applikator kit. Spray indholdet indvendigt i EGR ventilen. Giv det tid til af blødgøre. Gentag gerne processen.

E Turbolader (VGT)
Hvis muligt med motoren kørende ellers med slukket motor, anvendes det hvide rør eller den røde slange til at spraye indholdet indvendigt i turboladeren. Giv det tid til af blødgøre. Gentag gerne processen.

F FAP/DPF Filter (Partikelfilter, rens)
Tilslut den sorte rørdel til den gennemsigtige slange fra det separate medkøbte applikator kit ved “tryk røret” på tilgangssiden mod filteret. Regulatoren tilsluttes flasken´s top. Start motoren, den skal køre i tomgang, (evt. på lift) reguler flowet via regulatoren så et konstant flow opnås (ca. ½ åben) tøm hele flasken direkte i partikelfilteret. Regenerer filteret og kør en god tur efter behandlingen.

G Katalysator
Tilslut den sorte rørdel til den gennemsigtige slange fra det separate medkøbte applikator kit på tilgangssiden mod katalysatoren. Regulatoren tilsluttes flasken´s top. Start motoren, den skal køre i tomgang, (evt. på lift) reguler flowet via regulatoren så et konstant flow opnås (ca. ½ åben) tøm hele flasken.

Download PDF datablad

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os